home Menu close
menu MENU

Potentialutjämning

Med potentialutjämningen (huvudjordningen) förbinds alla ledande system med varandra och får därmed samma potential. Spänningsskillnader som kan uppstå mellan olika system undviks eller reduceras väsentligt med potentialutjämning. Systemet ansluts till jord och får då optimal funktion. Ledande delar som kommer in i byggnaden förbinds till huvudpotentialutjämningen så nära de införs i byggnaden som möjligt.

Observera att valda metaller måste fungera ihop. Te x så kan inte koppar och stål kopplas ihop eftersom det då blir materialvandring. Rostfritt stål fungerar dock ihop med koppar. Därför kan inte en kopparlina läggas på armeringsmattor utan man kan ta vanligt varmförzinkat stål, det blir dessutom mycket billigare.

Vid ny- och ombyggnation ska samtliga ledande delar införas på samma ställe till fastigheten. I en potentialutjämnad byggnad minskar risken för farliga beröringsspänningar både ifrån det matande nätet men även för fel inom anläggningen.

Nya lagkrav

Nya krav enligt svensk standard SS 436 40 00 utg 2.

I varje installation skall det finnas en huvudjordningsskena (potentialutjämningsskena).

Fakta: Elrond Komponent 

Potentialutjämning

Found 6 products
per sida
Desc
Found 6 products
per sida
Desc